JOY S-18II 标准版多感音乐座舱式沙发

JOY S-18II 标准版多感音乐座舱式沙发


超宽舒体科技布外饰设计,三振子超低频波导和一方心舟独有的YADS平滑处理技术提供更大动态和瞬态响应,让体感效果倍增。为增加产品的用途,专门增加了多输入播放模式和扩展端口。

JOY S-系列沉浸式多感音乐沙发座舱简介

1711782724102405.png

1711782855466823.png

1711782855590443.png

1711782855461842.png

1711782936765350.jpg

1711784431173284.png